0981 238 219

Tư vấn

Suy tim độ 2 chuyển sang suy tim độ 3, độ 4 chỉ trong gang tấc

Phát hiện suy tim độ 2 là may mắn của người bệnh bởi vẫn còn cơ hội để vãn hồi. Thế nhưng nếu điều trị sai cách, nhiều người phải trả giá đắt vì để bệnh chuyển nặng sang độ 3, độ 4 lúc nào không hay.